LEDEN

Beveiligde pagina

Op 25 mei 2018 is de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht geworden. Fanfarecorps Erica houdt zich aan alle Nederlandse wet- en regelgeving en heeft alle benodigde maatregelen genomen om aan de AVG te voeldoen. De leden van fanfarecorps Erica zijn tijdens een extra algemene ledenvergadering geïnformeerd over de genomen maatregelen en hebben hun instemming betuigd. De instemmingsverklaring is hieronder integraal afgedrukt.

INSTEMMINGSVERKLARING

Leden
Fanfarecorps Erica, Austerlitz

 

ALGEMEEN

Per 25 mei 2018 is de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing.
Dat betekent dat vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU).
De nieuwe wetgeving heeft ook consequenties voor fanfarecorps Erica. Uiteraard wil en zal fanfarecorps Erica zich aan de wetgeving houden.
Het bestuur heeft alle acties, nodig om aan de wet te voldoen, uitgevoerd.

 

VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

De leden van fanfarecorps Erica (en voor minderjarige leden hun ouder/voogd/wettelijke vertegenwoordiger) geven de vereniging toestemming om persoonsgegevens op te slaan, te weten:

- naam,
- adres,
- woonplaats,
- roepnaam
- geslacht,
- geboortedatum,
- e-mail adres
- (mobiel) telefoonnummer/whatsapp
- bankrekening,
- (confectie)maat,

en te verwerken voor:

- het verspreiden van een nieuwsbrief (bijvoorbeeld de mededelingenmail),
- het sturen van mails,
- het uitnodigen voor bijeenkomsten (bijvoorbeeld de algemene ledenvergadering),
- het publiceren van foto’s op de website, facebookpagina e.d. van de vereniging,

- het innen van contributie,
- het laten aanmeten van uniformen.

 

 

DATALEK

In de wetgeving is vastgelegd dat iedereen binnen de vereniging op de hoogte moet zijn van ‘wat een datalek is’ en wat er gedaan moet worden wanneer sprake is van een datalek. Daarom de onderstaande uitleg:

er kunnen zich situaties voordoen die een inbreuk zijn op de beveiliging van persoonsgegevens.
Van een datalek is echter alleen sprake als er daadwerkelijk persoonsgegevens zijn gelekt.
Een datalek kan ontstaan als sprake is van ongeoorloofde toegang tot of vernietiging, wijziging of vrijkomen van persoonsgegevens. Denk bijvoorbeeld aan het kwijtraken van een laptop of een USB-stick waarop persoonsgegevens staan, een gehackt databestand, een foutief verzonden mailing, het verloren gaan van gegevens, door brand of andere calamiteit, waarvan geen back-up is etc.

Als sprake is van een datalek moeten stappen genomen worden.
Wanneer de leden van fanfarecorps Erica het vermoeden hebben dat er een datalek zou kunnen zijn of zou kunnen ontstaan, dan dienen zij dat te melden bij één van de leden van het bestuur.

Het bestuur heeft een stappenplan ‘hoe te handelen’ bij een datalek. Dat stappenplan zal gevolgd worden wanneer sprake is van een datalek.

INSTEMMINGSVERKLARING

Deze verklaring is toegestuurd als stuk voor de buitengewone algemene ledenvergadering van Fanfarecorps Erica, gehouden op

17 mei 2018.

Alle leden hebben de stukken voor deze vergadering ontvangen en daarmee de gelegenheid gekregen kennis te nemen van het van kracht worden van de AVG en van de maatregelen die fanfarecorps Erica genomen heeft om te gaan voldoen aan de AVG wetgeving.

Tijdens deze vergadering heeft de meerderheid van de aanwezige leden van fanfarecorps Erica ingestemd met de maatregelen die fanfarecorps Erica genomen heeft op het gebied van de privacy wetgeving.

Volg Fanfarecorps Erica ook op facebook

  • Wix Facebook page